Logo_medvitkant

En hållbar PLATTFORM för stadens unga.

Alla eftersträvar nog att vara en teater som speglar och berättar om det samhälle vi lever i, för det samhälle vi lever i. Men få uppnår det på riktigt. På det sätt som vi har. Och det har skett genom vår egen modell.
   Genom att medvetet ställa människor på scenen, unga och gamla, från olika klass och bakgrund, som kanske inte aldrig hade trott att teatern skulle vara nåt för dom. 
   Att först ge dom en röst dom inte vetat att dom haft. Att sen ge dom en text att förhålla sig till, göra förståelig, känna igen och göra till sin. 
   Men att också anpassa dramat till att handla om just dom. Att slutligen sätta dom i en kontext att vara stolt över.
   Då lockar vi också en publik, som kanske aldrig annars går på teater. Att få se just dessa pjäser, att höra just dessa historier. Av skådespelare de kan relatera till och förstå. Tillsammans med andra människor, från just denna stad, just denna kväll. 
   Då uppstår mötet på riktigt.

Fundamentet, den tyngst vägande stenen i denna modell, kallar vi Embryo. Vår workshop.

Denna workshopverksamhet består idag av en teaterlekstudio för lågstadiebarn. En sångkör för nyanlända är under uppbyggnad.