Logo_medvitkant

Styrelse 2016

ORDFÖRANDE
Johanna Lindell

LEDAMÖTER
Eduardo Morris
Simon Mezher
Annika Fridman
Jenny Madestam
Staffan Göthe

Ladda ner vår verksamhetsberättelse här!